EBOOK / PDF [İktisat Üzerine Düşünceler]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Summary İktisat Üzerine Düşünceler

Summary İktisat Üzerine Düşünceler İzzettin Önder ´ 4 Download Read ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ İzzettin Önder Bu kitap Türkiye’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından İzzettin Önder’in uzun meslek hayatı boyunca yazdığı en önemli makaleleri bir araya getiriyor 30 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler için kullanmasının bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını kapsayan yazılar üç ana başlık altında kümeleniyor.

Read ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ İzzettin Önderİktisat Üzerine Düşünceler

Summary İktisat Üzerine Düşünceler İzzettin Önder ´ 4 Download Read ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ İzzettin Önder “Teorik Yazılar” başlığı altında yer alan sekiz makalede ekonomik sistemler sistemlerin işleyiş dinamikleri krizler ve İslam ile ekonomik sistem ilişkisi işleniyor On beş makalenin yer aldığı “Türkiye Üzerine Yazılar” başlıklı ikinci kısımda Türkiye’nin ekonomisi mali yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaşılıyor 1961 Anayasası ve ekonomik işlevi devletçilik özelleştirme IMF ile ilişkiler bölgesel dengesizlik vergi sistemi ve Japonya ve Türkiye’nin vergi sistemlerinin karşılaştı.

İzzettin Önder ´ 4 Download

Summary İktisat Üzerine Düşünceler İzzettin Önder ´ 4 Download Read ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ İzzettin Önder Rılması gibi ilginç konular da yine bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın çeşitli alanlarına yöneltiyor Üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlük sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat Üzerine Düşünceler hem akademi dünyası için hem de toplumsal konularla ilgilenen okurlar için önemli bir kaynak özelliği taşıy.

  • Paperback
  • 448
  • İktisat Üzerine Düşünceler
  • İzzettin Önder
  • Turkish
  • 03 September 2020
  • null